نمونه کار ها را مشاهد کنید که در روسیه و اکثر کشورهای اروپایی استفاده از هرموویس ( مش بنر ) بر روی ساختمان های در حال ساخت با چاپ نمای مصوب شهرداری الزامی می باشد..

تماس رایگان آنلاین